ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22310-69495

  • slide-kaa-7
  • slide-kaa-1
  • slide-kaa-2
  • slide-kaa-3
  • slide-kaa-8
  • slide-kaa-4
  • slide-kaa-6
  • slide-kaa-5

Λογοθεραπεία

 Η λογοθεραπεία αντιμετωπίζει τα προβλήματα κατάποσης, τα προβλήματα λόγου και ομιλίας, τα προβλήματα κατανόησης και επικοινωνίας και τα προβλήματα του γραπτού λόγου.

Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί με εξειδικευμένες τεχνικές τις τυχόν δυσκολίες, θέτει τη διάγνωση και προτείνει την καλύτερη θεραπευτική παρέμβαση. Επανεκπαιδεύει τις νοητικές λειτουργίες συνειρμού, μνήμης, προσοχής, λόγου και κατάποσης. 

Η λογοθεραπεία θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο συνολικό πρόγραμμα θεραπείας του ασθενούς, καθώς θα εξασφαλίσει την πιο ενεργή του συμμετοχή στην προσπάθεια αποκατάστασής του.