ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22310-69495

  • slide-kaa-7
  • slide-kaa-1
  • slide-kaa-2
  • slide-kaa-3
  • slide-kaa-8
  • slide-kaa-4
  • slide-kaa-6
  • slide-kaa-5

Ανοιχτή Νοσηλεία

Μονάδα Ανοικτής Νοσηλείας

Στη μονάδα ανοικτής ή ημερήσιας νοσηλείας απευθύνονται άτομα με λειτουργικά προβλήματα που δεν έχουν ανάγκη 24ωρης ιατρικής και νοσηλευτικής υποστήριξης ως εσωτερικοί ασθενείς αλλά χρήζουν ενδυνάμωση, υδροθεραπεία, εργοθεραπείακινησιοθεραπεία, αναπνευστική αποκατάσταση, καρδιολογική αποκατάσταση, αντιμετώπιση πόνου και υπερτονίας - σπαστικότητας κλπ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανοιχτής Νοσηλείας

1. Βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.

2. Ιατρική βεβαίωση από Νοσοκομειακό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία θ’ αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών (συχνότητα πραγματοποίησης αυτών) και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.

3. Παραπεμπτικό συνεδριών που εκδίδεται ηλεκτρονικά και στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του Θεράποντος Ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ βιβλιαρίου ασθενούς, κλπ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι φυσικοθεραπείες, ο αριθμός των συνεδριών. Η συνταγογράφηση των συνεδριών για ΚΑΑ βρίσκεται στον κωδικό ΓΕΝΙΚΑ του συστήματος e-diagnosis.

Τα παραπεμπτικά αυτά χρειάζονται θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Η θεώρηση του παραπεμπτικού πρέπει να γίνεται εντός 10ημέρου από την αναγραφή του, η έναρξη εκτέλεσής του εντός μηνός από την θεώρηση του Ελεγκτή και η ολοκλήρωση των συνεδριών μέσα σε ένα 2μηνο από τη θεώρηση.

Πρότυπα Γνωματεύσεων

  1. Πρότυπο ιατρικής γνωμάτευσης για ανοιχτή νοσηλεία στο κέντρο αποκατάστασης.