ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22310-69495

 • slide-kaa-7
 • slide-kaa-1
 • slide-kaa-2
 • slide-kaa-3
 • slide-kaa-8
 • slide-kaa-4
 • slide-kaa-6
 • slide-kaa-5

 Η "Κλινική Λαμίας" συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία , είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και δέχεται ασφαλισμένους του εξωτερικού. 

 

Πληροφορίες για νοσηλεία ΕΟΠΥΥ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανοιχτής Νοσηλείας

1. Βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.

2. Ιατρική βεβαίωση από Νοσοκομειακό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία θ’ αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών (συχνότητα πραγματοποίησης αυτών) και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.

3. Παραπεμπτικό συνεδριών που εκδίδεται ηλεκτρονικά και στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του Θεράποντος Ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ βιβλιαρίου ασθενούς, κλπ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι φυσικοθεραπείες, ο αριθμός των συνεδριών. Η συνταγογράφηση των συνεδριών για ΚΑΑ βρίσκεται στον κωδικό ΓΕΝΙΚΑ του συστήματος e-diagnosis.

Τα παραπεμπτικά αυτά χρειάζονται θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Η θεώρηση του παραπεμπτικού πρέπει να γίνεται εντός 10ημέρου από την αναγραφή του, η έναρξη εκτέλεσής του εντός μηνός από την θεώρηση του Ελεγκτή και η ολοκλήρωση των συνεδριών μέσα σε ένα 2μηνο από τη θεώρηση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κλειστής Νοσηλείας

1. Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο που νοσηλεύθηκε ο ασθενής, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντής της Κλινικής (Παθολογική, Ορθοπαιδική κλπ) ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή αυτής, καθώς επίσης και στρογγυλή σφραγίδα – αριθμό πρωτοκόλλου από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου. Στην συγκεκριμένη βεβαίωση-γνωμάτευση πρέπει ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, η πάθησή του, ο προτεινόμενος χρόνος νοσηλείας του στο ΚΑΑ, καθώς επίσης και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια. Υπόδειγμα της συγκεκριμένης βεβαίωσης: ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

2. Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου θα φαίνονται οι ημέρες νοσηλείας και θα είναι σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.

3. Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος.

 

Πρότυπα Γνωματεύσεων

 1. Πρότυπο γνωμάτευσης για κλειστή νοσηλεία από δημόσιο νοσοκομείο. 
 2. Πρότυπο γνωμάτευσης για κλειστή νοσηλεία από ιδιωτική κλινική.
 3. Πρότυπο ιατρικής γνωμάτευσης για ανοιχτή νοσηλεία στο κέντρο αποκατάστασης.